Đề kiểm tra giữa kì 2 Văn 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (Đề 1)

  • 3727 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Những câu tục ngữ trên viết về chủ đề gì?

Xem đáp án
Những câu tục ngữ trên viết về chủ đề: Thiên nhiên và lao động sản xuất.

Câu 3:

Liệt kê những phép tu từ được sử dụng trong ngữ liệu. Tại sao trong tục ngữ, nhân dân ta thường sử dụng phép tu từ ấy?

Xem đáp án

- Những phép tu từ được sử dụng trong ngữ liệu: so sánh, điệp ngữ.

- Trong tục ngữ, nhân dân ta thường sử dụng phép tu từ ấy bởi tục ngữ là những sáng tác dân gian nhằm thể hiện kinh nghiệm đời sống nên sử dụng phép tu từ này sẽ có tác dụng hiệu quả trong nhấn mạnh, tạo ấn tượng, liên tưởng, cảm xúc, tạo nhịp điệu dễ thuộc, dễ nhớ nên nhân dân (ngay cả người lao động) cũng có thể thuận lợi nhớ và áp dụng.

Câu 4:

Giải thích ý nghĩa câu: “Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ”

Xem đáp án
Ý nghĩa câu: “Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ”: Màu mỡ gà theo kinh nghiệm của ông cha là màu trời báo bão. Vậy nên nếu nhìn trời ráng mỡ gà thì phải lo dựng nhà cho chắc, che đậy những chỗ hỏng hóc, chỗ tụt mái để không bị bão làm cho sập nhà.

Câu 5:

Tìm một câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự với câu tục ngữ vừa được giải thích ở trên.

Xem đáp án
HS tìm một câu cùng nói về kinh nghiệm thiên nhiên: Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

19 - Trần Cao Phú
18:43 - 03/03/2023

đáp án là nghị luận

Minhh Thư
22:32 - 19/03/2023

C2 viết về tục ngữ về thời tiết

Tram Hoang
17:18 - 20/03/2023

về chủ đề r

Trần Ngọc Diệu Bình
20:32 - 20/03/2024

Câu 1 nghị luận