Đề kiểm tra giữa kì 2 Văn 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (Đề 4)

  • 3725 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” được rút gọn thành phần nào? Việc rút gọn câu như vậy nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

- Câu tục ngữ được rút gọn thành phần chủ ngữ

- Tác dụng:

+ Làm trở nên ngắn gọn, thông tin nhanh, dễ thuộc dễ nhớ

+ Ngụ ý kinh nghiệm trong câu tục ngữ muốn nói đến là chung cho tất cả mọi người

Câu 4:

Ý nghĩa khuyên răn trong hai câu tục ngữ: Không thầy đố mày làm nên và Học thầy không tày học bạn mâu thuẫn hay bổ sung cho nhau? Vì sao?

Xem đáp án

- Ý nghĩa khuyên răn trong hai câu tục ngữ bổ sung cho nhau.

- Lí giải:

+ Câu tục ngữ thứ nhất đề cao vai trò của người thầy, đề cao việc học tập và tiếp thu kiến thức từ thầy – những người có kĩ năng, kiến thức, kinh nghiệm.

+ Câu tục ngữ thứ hai đề cao việc học tập từ bạn bè xung quanh

=> Việc đề cao vai trò, ý nghĩa của việc học bạn không hạ thấp việc học thầy mà muốn nhấn mạnh tới một đối tượng khác, phạm vi khác con người cần học hỏi. Chính bởi vậy, hai câu tục ngữ bổ sung, hoàn chỉnh ý nghĩa cho nhau: con người cần biết học hỏi từ nhiều nơi khác nhau: từ thầy cô, bạn bè,…để nâng cao khả năng của mình.

Câu 5:

Tìm một câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự với câu tục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Xem đáp án

HS tìm một câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự

Ví dụ: uống nước nhớ nguồn

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận