Đề kiểm tra giữa kì 2 Văn 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (Đề 7)

  • 3737 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

           Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn có nhu cầu đó nữa thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi và cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm túc, lâu dài và cần được trao đổi, thảo luận một cách cũng rất nghiêm túc, lâu dài. Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường thấy hiện nay, nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình. Gần đây có một nước đã phát động phong trào trong toàn quốc, mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận động mỗi người trong một năm đọc lấy một cuốn sách. Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó. Việc nhỏ đấy, nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu một công việc lớn.

(Theo Nguyên Ngọc, Một đề nghị,

Tạp chí điện tử tiasang.com.vn, ngày 19-7-2007)

Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Xem đáp án
Phương thức biểu đạt chính: nghị luận.

Câu 2:

Vì sao tác giả cho rằng: “Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa”?

Xem đáp án

"Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa"
Vì:
- Không đọc sách ta sẽ không phát triển tư duy, nhận thức đúng đắn và từ đó đời sống tinh thần cũng trở nên nghèo nàn đi.
- Không đọc sách ta sẽ không nhìn thấy được cuộc sống đa chiều.
- Không đọc sách ta không nhận ra những chân giá trị trong cuộc sống mang lại.

- Không đọc sách ta sẽ không có đủ kiến thức, năng lực hiểu biết, tầm nhìn xa trông rộng.

- Không đọc sách ta sẽ không nhận biết được những điều tốt đẹp, ý nghĩa mà cuộc sống mang lại.

- Không đọc sách ta sẽ không thể rèn luyện, mài giũa, thay đổi để bản thân ngày càng hoàn thiện trong nhận thức lẫn hành động.

Câu 3:

Theo em, việc nhỏ và công cuộc lớn mà tác giả đề cập đến trong đoạn văn là gì?

Xem đáp án

- Việc nhỏ trong đoạn văn là mỗi người cần xây dựng tủ sách mỗi ngày đọc 20 dòng sách, một năm đọc một cuốn sách. Việc nhỏ đó sẽ hình thành thói quen đọc sách để nâng cao sự hiểu biết biết, nhận thức đúng đắn hơn.

- Công cuộc lớn mà tác giả đề cập đến trong đoạn văn là từ việc nhỏ góp nhặt mỗi ngày sẽ trở thành công cuộc lớn để mỗi người trau dòi trí tuệ, nhận thức được bổn phận, trách nhiệm góp phần giúp ích cho gia đình, xây dựng cộng đồng và xã hội phát triển vững mạnh.

Câu 4:

Thông điệp mà tác giả gửi gắm qua đoạn trích?

Xem đáp án

Thông điệp tác giả gửi gắm thông qua đoạn trích:

- Hãy đọc sách mỗi ngày để lĩnh hội được chân giá trị mà mỗi quyển sách mang lại cho người đọc.

- Không ngừng học hỏi, tiếp thu kiến thức để mở rộng tầm nhìn về thế giới quan.

- Đọc sách mang lại nhiều bổ ích, giúp người đọc nâng cao đời sống tinh thần, phát huy trí tuệ.

- Khi đọc sách con người có năng lực suy nghĩ, tư duy, phân tích, tổng hợp và vận dụng kiến thức vào thực tế đời sống.

- Đọc sách là văn hóa tốt đẹp hoài thiện chính mình hơn mỗi ngày
- Nếu không đọc sách thì sẽ khiến trí tuệ, đạo đức, đời sống tinh thần của con người trở nên nghèo nàn.

Câu 5:

Hãy viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến được nêu trong đoạn trích ở phần đọc hiểu: “Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ”.

Xem đáp án

HS trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến được nêu trong đoạn trích.

+ Đảm bảo yêu cầu hình thức: đoạn văn.

+ Đảm bảo yêu cầu nội dung.

Gợi ý:

- Giải thích: Nhu cầu trí tuệ thường trực là nhu cầu thường xuyên, cần thiết để mở rộng tri thức và tầm hiểu biết…

- Bàn luận những tác dụng to lớn của việc đọc sách:

+ Văn hóa đọc gắn liền vứi chữ viết, qua quá trình đọc con người sẽ suy nghĩ, phân tích, tổng hợp, tư duy, biến tri thức thành của mình và trở thành vốn kiến thức để vận dụng vào cuộc sống.

+ Đọc sách giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết về đời sống, xã

hội, con người và nhận thức thức chính mình.” Sách mở rộng ra

trước mắt ta những chân trời mới”.

+ Việc đọc sách tác động mạnh mẽ tới tư tưởng, tình cảm và thái độ, góp phần hoàn thiện nhân cách và làm giàu đời sống tinh thần của con người. “ Mỗi cuốn sách nhỏ là một bậc thang đưa ta tách khỏi phần con để đến với thế giới Người”…
•  Phê phán thực trạng xuống cấp của văn hóa đọc trong thời đại ngày nay đặc biệt là đối với giới trẻ: Văn hóa đọc dần mai một không chỉ gây tổn thất cho việc truyền bá tri thức mà còn làm mất dần đi một nét đẹp có tính biểu hiện cao của văn hóa.
•  Khẳng định tính đúng đắn của ý kiến, rút ra bài học nhận thức, hành động: Những việc làm thiết thực của cá nhân và cộng đồng trong việc nâng cao, phổ biến văn hóa đọc.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Son Thị
18:32 - 21/04/2023

Các từ nào sau đây là Hán Việt
A.trí tuệ B.gia đình C.công việc D. Lâu dài

Kapella Thuy
21:34 - 17/03/2024

c