Đề kiểm tra giữa kì 2 Văn 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (Đề 2)

  • 3723 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Những câu trên có sử dụng cùng một phép tu từ, em hãy cho biết đó là phép tu từ nào? Tại sao trong tục ngữ, nhân dân ta thường sử dụng phép tu từ ấy?

Xem đáp án

- Các câu trên cùng sử dụng biện pháp tu từ: điệp ngữ (điệp cấu trúc)

- Trong tục ngữ, nhân dân ta thường sử dụng phép tu từ ấy bởi tục ngữ là những sáng tác dân gian nhằm thể hiện kinh nghiệm đời sống nên sử dụng phép tu từ này sẽ có tác dụng hiệu quả trong nhấn mạnh, tạo ấn tượng, liên tưởng, cảm xúc, tạo nhịp điệu dễ thuộc, dễ nhớ nên nhân dân (ngay cả người lao động) cũng có thể thuận lợi nhớ và áp dụng.

Câu 3:

Giải thích ý nghĩa câu: ‘Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/ Ngày tháng mười chưa cười đã tối”.

Xem đáp án
- Ý nghĩa câu: “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười đã tối”: Dựa trên cơ sở quan sát và trải nghiệm thực tế, câu tục ngữ đưa đến một kinh nghiệm về thời gian: mùa hè ngày dài đêm ngắn hơn, mùa đông ngày ngắn đêm dài hơn giúp con người có ý thức chủ động để sử dụng thời gian hợp lí cho công việc, sức khỏe vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Câu 4:

Những kinh nghiệm nhân dân đúc rút trong các câu tục ngữ trên có thể áp dụng trong cuộc sống ngày nay không? Vì sao?

Xem đáp án

HS trả lời đảm bảo các ý sau:

- Những kinh nghiệm trên còn áp dụng được trong cuộc sống ngày nay.

- Giải thích: những câu tục ngữ được đúc rút từ những kinh nghiệm sống thực tiễn, thiện hiện kinh nghiệm trong thiên nhiên, lao động sản xuất,…

Câu 5:

Viết đoạn văn ngắn (khoảng 4 – 5 câu) trình bày về câu tục ngữ mà em ấn tượng nhất.

Xem đáp án

- HS chọn câu tục ngữ bất kì.

- HS nêu được lí do chọn:

+ Ấn tượng về bài học qua câu tục ngữ

+ Ấn tượng về nghệ thuật: biện pháp tu từ, gieo vần, nhịp,…

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận