Đề thi cuối kì I môn Toán lớp 4 (Đề số 1)

  • 8509 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Số 42 570 300 được  đọc  là:

Xem đáp án

Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm.

Đáp án D


Câu 2:

Trong số  9 352 471: chữ số 3 thuộc hàng nào? Lớp nào?

Xem đáp án

Hàng trăm nghìn, lớp nghìn

Đáp án C


Câu 3:

Các số dưới đây số nào chia hết cho 2 ?

Xem đáp án

659 403 750

Đáp án A


Câu 4:

Năm 2005 thuộc thế kỉ nào?

Xem đáp án

XXI

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

11 tháng trước

Thuyvana Trana

Bình luận


Bình luận