Đề thi định kì giữa học kì I Toán 4 (Đề số 14)

  • 1464 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Số bé nhất trong các số sau: 785432; 784532; 785342; 785324 là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Số gồm 6 trăm nghìn, 6 trăm, 4 chục và 3 đơn vị viết là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Trung bình cộng của các số:  43 ; 166 ; 151 ; là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Điền vào chỗ chấm.

A- Hai cạnh . . . . . . . . . . . . . . . .   vuông góc với nhau:

B- Hai cạnh . . . . . . . . . . . . . . . . song song vói  nhau

 

Xem đáp án

A–Học sinh trả lời đúng một trong hai câu sau

         - Hai cạnh  AC và CD vuông góc với  nhau:

         - Hai cạnh  CD và BD vuông góc với  nhau:

B- Hai cạnh  AC  và BD song song  vói  nhau


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận