Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Bách
16:27 - 27/03/2021

Câu 1a) 1/24
caau1b)79/8

Trần Bách
16:27 - 27/03/2021

Câu 1a) 1/24
caau1b)79/8

Trần Bách
16:39 - 27/03/2021

Câu 14) Số học sinh Giỏi là: 45x1/3=15
Số học sinh Khá là : 45x2/5=18
Số học sinh trung bình là : 45 -15 - 18 = 12