Đề thi giữa kì 1 Công nghệ 11 (Đề 1)

  • 3147 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Hình chiếu vuông góc là hình biểu diễn: 

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Chọn đáp án sai: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Đường chân trời là đường giao giữa:

Xem đáp án

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận