Đề thi giữa kì 2 Công nghệ 11 (Đề 1)

  • 2473 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác dụng của dầu bôi trơn: 

Xem đáp án

Chọn D 


Câu 2:

Van an toàn bơm dầu mở khi: 

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Hệ thống làm mát bằng nước có: 

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Khi nhiệt độ nước trong áo nước dưới giới hạn định trước, van hằng nhiệt sẽ: 

Xem đáp án

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận