KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TH DĨ NHIÊN

  • 2391 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

4 tấn 25 kg  =………. kg

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Hình bình hành là hình

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận