Đề thi Sinh học lớp 11 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 5537 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

A-Trắc nghiệm:

Nước và các ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ theo mấy con đường?

Xem đáp án

Chọn c. 2 (con đường gian bào và con đường tế bào chất)


Câu 2:

Loại lực nào dưới đây giúp dịch mạch gỗ di chuyển ngược chiều trọng lực?

Xem đáp án

Chọn d. Tất cả các phương án còn lại đều đúng 


Câu 3:

Dịch mạch gỗ bao gồm chủ yếu là

Xem đáp án

Chọn b. nước và các ion khoáng


Câu 5:

Khi nói về quá trình thoát hơi nước qua lá ở thực vật, điều nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn a. Thoát hơi nước giúp hạ nhiệt bề mặt lá


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận