Đề thi Sinh học lớp 11 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 2191 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

A-Trắc nghiệm:

Nước và các ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ theo mấy con đường?

Xem đáp án

Chọn c. 2 (con đường gian bào và con đường tế bào chất)


Câu 2:

Loại lực nào dưới đây giúp dịch mạch gỗ di chuyển ngược chiều trọng lực?

Xem đáp án

Chọn d. Tất cả các phương án còn lại đều đúng 


Câu 3:

Dịch mạch gỗ bao gồm chủ yếu là

Xem đáp án

Chọn b. nước và các ion khoáng


Câu 5:

Khi nói về quá trình thoát hơi nước qua lá ở thực vật, điều nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn a. Thoát hơi nước giúp hạ nhiệt bề mặt lá


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận