Đề thi Tiếng anh mới 8 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 6729 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Choose the odd one out.

Xem đáp án

Giải thích: Các đáp án còn lại là các thể loại phim


Câu 2:

Choose the odd one out.

Xem đáp án

Giải thích: Các đáp án còn lại là các môn thể thao liên quan đến nước


Câu 3:

Choose the odd one out.

Xem đáp án

Giải thích: Các đáp án còn lại là các dân tộc thiểu số


Câu 4:

Choose the odd one out.

Xem đáp án

Giải thích: Các đáp án còn lại là tính từ miêu tả thành phố


Câu 5:

Choose the odd one out.

Xem đáp án

Giải thích: Các đáp án còn lại là các động từ chỉ sự yêu thích


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

ha nguyen

Bình luận


Bình luận

Ngọc Diệp Đỗ
14:15 - 30/10/2022

cau 5: dap an phai la D

SadTime ~~~( o w o )~~~
21:29 - 10/11/2022

Câu 3 đáp án phải là B ?