Bài 1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên

  • 7845 lượt xem

  • 20 câu hỏi


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

N

3 tuần trước

Nhất Trần Duy

Vì chưa hiểu lắm

Bình luận


Bình luận

Kiều Tùng
15:50 - 25/02/2022

Kiều Tùng
16:41 - 25/02/2022

-30