Môn Lịch Sử

  • 12446 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Chính quyền cách mạng được thiết lập sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã chứng tỏ

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Những nước tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

“Kế hoạch Macsan” được thực hiện ở các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai còn được gọi là

Xem đáp án

Đáp án B


Bài thi liên quan:

Môn Địa Lí

40 câu hỏi 50 phút

Môn Giáo Dục Công Dân

41 câu hỏi 50 phút

Môn Lịch Sử

40 câu hỏi 50 phút

Môn Địa Lí

40 câu hỏi 50 phút

Môn Giáo Dục Công Dân

40 câu hỏi 50 phút

Môn Lịch Sử

40 câu hỏi 50 phút

Môn Địa Lí

40 câu hỏi 50 phút

Môn Giáo Dục Công Dân

40 câu hỏi 50 phút

Môn Lịch Sử

40 câu hỏi 50 phút

Môn Địa Lí

40 câu hỏi 50 phút

Môn Giáo Dục Công Dân

40 câu hỏi 50 phút

Môn Lịch Sử

40 câu hỏi 50 phút

Môn Địa Lí

40 câu hỏi 50 phút

Môn Giáo Dục Công Dân

40 câu hỏi 50 phút

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

kiên trần

Bình luận


Bình luận