Môn Lịch Sử

  • 9813 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Chính quyền cách mạng được thiết lập sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã chứng tỏ

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Những nước tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

“Kế hoạch Macsan” được thực hiện ở các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai còn được gọi là

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

kiên trần

Bình luận


Bình luận