Soạn Văn 12 Cánh diều Cấu trúc của sách Ngữ văn 12 có đáp án

  • 62 lượt xem

  • 6 câu hỏi


Câu 1:

Ngoài Bài Mở đầu, sách có 10 bài học. Bảng dưới đây giới thiệu cấu trúc của mỗi bài học và nhiệm vụ của học sinh.

Các phần của bài học

Nhiệm vụ của học sinh

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

• Đọc trước khi học để có định hướng đúng

• Đọc sau khi học để tự đánh giá.

KIẾN THỨC NGỮ VĂN

• Đọc trước khi học để có kiến thức làm căn cứ thực hành.

• Vận dụng trong quá trình thực hành.

ĐỌC

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

- Tên văn bản

- Chuẩn bị

- Đọc hiểu

THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

• Tìm hiểu thông tin về thể loại, bối cảnh, tác giả, tác phẩm,...

• Đọc trực tiếp văn bản, các câu gợi ý ở bên phải và chú thích ở chân trang.

• Trả lời câu hỏi đọc hiểu.

 

• Làm bài tập thực hành tiếng Việt.

VIẾT

- ĐỊNH HƯỚNG

- THỰC HÀNH

• Đọc định hướng viết.

• Làm các bài tập thực hành viết.

NÓI VÀ NGHE

- ĐỊNH HƯỚNG

- THỰC HÀNH

• Đọc định hướng nói và nghe.

• Làm bài tập thực hành nói và nghe.

TỰ ĐÁNH GIÁ

Tự đánh giá kết quả đọc hiểu và viết thông qua đọc, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận về một đoạn văn hoặc văn bản tương tự các văn bản đã học.

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

• Đọc mở rộng theo gợi ý.

• Thu thập tư liệu liên quan đến bài học

Bài Mở đầu cung cấp cho em những thông tin gì về nội dung sẽ học ở sách Ngữ văn 12 ?


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận