Top 10 đề kiểm tra 15 phút KHTN 6 có đáp án (Đề 1)

  • 2994 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Câu nào sau đây không đúng khi nói về Khoa học tự nhiên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

A, C, D đúng

B không đúng vì khoa học tự nhiên không nghiên cứu hiện tượng xã hội những ảnh hưởng của chúng đến đời sống con người và môi trường.

Câu 2:

Nối cột trái với cột phải để có đáp án đúng.

1. Khoa học tự nhiên

a) nghiên cứu về quy luật vận động và sự biến đổi của các vật thể trên bầu trời (các hành tinh, sao, …).

2. Khoa học vật chất

b) nghiên cứu về các sinh vật và sự sống (con người, động vật, thực vật, …), mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường.

3. Khoa học đời sống

c) nghiên cứu về Trái Đất và bầu khí quyển của nó.

4. Hóa học

d) bao gồm vật lí, hóa học, thiên văn học, khoa học Trái Đất, …

5. Vật lí học

e) nghiên cứu cấu tạo, các phản ứng hóa học, cấu trúc, các tính chất của vật chất và các biến đổi lí hóa mà chúng trải qua.

6. Thiên văn học

g) nghiên cứu về vật chất, quy luật vận động, lực, năng lượng và sự biến đổi năng lượng, …

7. Khoa học Trái Đất

h) bao gồm khoa học đời sống và khoa học vật chất.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

1 – h: Khoa học tự nhiên bao gồm khoa học đời sống và khoa học vật chất.

2 – d: Khoa học vật chất bao gồm vật lí, hóa học, thiên văn học, khoa học Trái Đất, …

3 – b: Khoa học đời sống nghiên cứu về các sinh vật và sự sống (con người, động vật, thực vật, …), mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường.

4 – e: Hóa học nghiên cứu cấu tạo, các phản ứng hóa học, cấu trúc, các tính chất của vật chất và các biến đổi lí hóa mà chúng trải qua.

5 – g: Vật lí học nghiên cứu về vật chất, quy luật vận động, lực, năng lượng và sự biến đổi năng lượng, …

6 – a: Thiên văn học nghiên cứu về quy luật vận động và sự biến đổi của các vật thể trên bầu trời (các hành tinh, sao, …).

7 – c: Khoa học Trái Đất nghiên cứu về Trái Đất và bầu khí quyển của nó.


Câu 3:

Vật sống không có những đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vật sống có những đặc điểm:

- Có sự trao đổi chất với môi trường

- Có khả năng sinh trưởng, phát triển.

- Có khả năng sinh sản.


Câu 4:

Lợi ích chính của việc chấp hành các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Lợi ích chính của việc chấp hành các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành là giúp tránh phải các tình huống gây nguy hiểm: làm vỡ đồ dùng, sự cố cháy nổ do các chất phản ứng, …


Câu 5:

Sử dụng kính lúp trong trường hợp nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kính lúp có thể phóng đại ảnh của vật từ 3 – 20 lần nên có thể sử dụng để quan sát các vật có kích thước nhỏ: dòng chữ, con kiến, gân cây,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận