Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

  • 1690 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Người nào sau đây sẽ được mọi người tôn vinh

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Hành vi nào sau đây sẽ bị lên án

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Do sơ ý, Lâm làm một em bé ngã. Lâm liền xin lỗi và đỡ bé dậy, hành động đó thể hiện?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Nam đã bỏ một con sâu vào cặp sách của bạn Nga. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Biện pháp bảo vệ, giữ gìn công trình công cộng là

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận