Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

  • 1794 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Những ai là người lao động dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Những ai dưới đây không phải là người lao động

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Người nào sau đây sẽ bị mọi người chế giễu

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Một ông lão ăn xin vào nhà Nhàn. Nhàn cho ông một ít gạo rồi quát: “Thôi, đi đi!”. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Trung nhường ghế trên ô tô buýt cho một phụ nữ mang bầu, hành động đó thể hiện?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận