Trắc nghệm Sinh học 12 Bài 23 (có đáp án): Hướng động

  • 8073 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cảm ứng ở thực vật là:

Xem đáp án

Cảm ứng ở thực vật là phản ứng vận động của các cơ quan thực vật đối với kích thích

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Thế nào là cảm ứng ở thực vật ?

Xem đáp án

Cảm ứng ở thực vật là khả năng phản ứng của thực vật đối với kích thích của môi trường.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là:

Xem đáp án

Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là phản ứng chậm, khó nhận thấy, hình thức phản ứng kém đa dạng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hướng động là:

Xem đáp án

Hướng động là vận động sinh trưởng của cây, trước tác nhân kích thích của môi trường,

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Hai kiểu hướng động chính là

Xem đáp án

Có hai loại hướng động chính :

Hướng động dương: vận động sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích

Hướng động âm: vận động tránh xa nguồn kích thích

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phạm Nga
17:42 - 25/12/2020

27 đáp án B

Phạm Nga
17:42 - 25/12/2020

27 đáp án B