Trắc nghệm Sinh học 11 Bài 28 (có đáp án): Điện thế nghỉ

  • 4043 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điện sinh học là?

Xem đáp án

Điện sinh học là khả năng tích điện của tế bào, cơ thể.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Khả năng tích điện của tế bào, cơ thể là

Xem đáp án

Điện sinh học là khả năng tích điện của tế bào, cơ thể.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Điện thế nghỉ hay điện tĩnh của nơron là

Xem đáp án

Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào nghỉ ngơi (không bị kích thích).

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Sự chênh lệch điện thế giữa trong và ngoài màng lúc tế bào không bị kích thích không phải là?

Xem đáp án

Sự chênh lệch điện thế giữa trong và ngoài màng lúc tế bào không bị kích thích là điện thế nghỉ, không phải điện động.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Khi ở trạng thái nghỉ ngơi thì

Xem đáp án

Khi ở trạng thái nghỉ ngơi thì phía trong màng tế bào tích điện âm so với phía ngoài màng tích điện dương

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận