Trắc nghệm Sinh học 11 Bài 29 (có đáp án): Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

  • 4758 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nguyên nhân nào gây ra điện thế hoạt động của nơron?

Xem đáp án

Điện động xuất hiện do tính thấm của màng nơron thay đổi, dẫn đến trao đổi Na+ và K+ qua màng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Điện thế hoạt động là điện thế phát sinh khi :

Xem đáp án

Khi bị kích thích với cường độ đủ mạnh ( tới ngưỡng) thì tính thấm của màng nơron nơi bị kích thích thay đổi làm xuất hiện điện thế hoạt động.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Một kích thích khi nào thì lằm thay đổi tính thấm của màng nơron?

Xem đáp án

Kích thích vượt ngưỡng sẽ làm thay đổi tính thấm của màng nơron mặc dù ngưỡng kích thích rất thấp.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

“Một kích thích vượt ngưỡng sẽ làm thay đổi ...(1)... của màng nơron”. (1) là?

Xem đáp án

Kích thích vượt ngưỡng sẽ làm thay đổi tính thấm của màng nơron mặc dù ngưỡng kích thích rất thấp.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Điện thế hoạt động biến đổi qua các giai đoạn:

Xem đáp án

Điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ, từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

d

6 tháng trước

dp1.0a2. chautrinh

Bình luận


Bình luận