Trắc nghệm Sinh học 11 Bài 31 (có đáp án): Tập tính của động vật

  • 5702 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tập tính động vật là

Xem đáp án

Tập tính của động vật là: Chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường, nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tập tính động vật là

Xem đáp án

Tập tính động vật là: Chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống, tồn tại và phát triển.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tập tính ở động vật được chia thành các loại là?

Xem đáp án

Tập tính ở động vật được chia thành:

Tập tính bẩm sinh: sinh ra đã có

Tập tính học được: phải qua học tập mới có

Tập tính hỗn hợp: kết hợp của 2 loại trên

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Ý nào không phải một phân loại của tập tính?

Xem đáp án

Tập tính ở động vật được chia thành:

Tập tính bẩm sinh: sinh ra đã có

Tập tính học được: phải qua học tập mới có

Tập tính hỗn hợp: kết hợp của 2 loại trên

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Tập tính bẩm sinh ở động vật không có đặc điểm:

1. Sinh ra đã có, không cần học hỏi.

2. Mang tính bản năng.

3. Có thể thay đổi theo hoàn cảnh sống.

4. Được quyết định bởi yếu tố di truyền (di truyền được)

Xem đáp án

Tập tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản của động vật, có từ khi sinh ra, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

Tập tính bẩm sinh không thay đổi theo hoàn cảnh sống

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Trần ngọc khánh

1 năm trước

Thành Phát

Bình luận


Bình luận

Nako Hmuhmu
11:57 - 16/04/2022

Câu 33 Đáp án là B

Nam Thanh
20:35 - 20/04/2023

B đúng