Trắc nghiệm Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có đáp án (Vận dụng cao)

  • 1648 lượt thi

  • 1 câu hỏi

  • 2 phút

Câu 1:

Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng OM như hình:

Khi cho gương quay một góc α=200 quanh O thì ảnh của S di chuyển, Đoạn đường OS’ quay được một góc bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta có:

Gọi S′ là ảnh của S qua gương lúc đầu và S′′ là ảnh của S qua gương sau khi quay gương một góc α=200

Như vậy, khi cho gương quay một góc α quanh O thì ảnh S di chuyển trên cung S′S′′ bán kính bằng OS và đoạn đường OS’ quay được một góc x như hình


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận