Trắc nghiệm Bài 6. Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất có đáp án

  • 1459 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các quá trình ngoại lực bao gồm:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tác động của quá trình ngoại lực thông qua ba quá trình: phong hoá, bóc mòn, vận chuyển và bồi tụ. Xu hướng chung của ngoại lực là phá huỷ, hạ thấp độ cao và san bằng địa hình.


Câu 2:

Các nấm đá là kết quả trực tiếp của quá trình

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Quá trình bóc mòn do gió gọi là thổi mòn hay khoét mòn, tạo thành các dạng địa hình khác nhau như: nấm đá, rãnh thổi mòn, hoang mạc đá,...


Câu 3:

Các cồn (cù lao) sông là kết quả trực tiếp của quá trình

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Bồi tụ là sự kết thúc của quá trình vận chuyển, làm tích tụ vật liệu tạo nên các dạng địa hình như: nón phóng vật (do dòng chảy tạm thời), bãi bồi và đồng bằng châu thổ (do dòng chảy thường xuyên); thạch nhũ (do kết tủa hoá học trong hang động); đụn cát, cồn cát (do gió); bãi biển, cồn cát ngầm (do sóng biển); đồng bằng băng thuỷ (do băng tan),...


Câu 4:

Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực chủ yếu là của

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Nguyên nhân chủ yếu sinh ra ngoại lực do nguồn năng lượng bức xạ mặt trời. Các yếu tố của khí hậu, thuỷ văn và sinh vật là những nhân tố tác động của ngoại lực.


Câu 5:

Những ngọn đá sót hình nấm thuộc địa hình

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Quá trình bóc mòn do gió gọi là thổi mòn hay khoét mòn, tạo thành các dạng địa hình khác nhau như: nấm đá, rãnh thổi mòn, hoang mạc đá,...


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận