Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Phép cộng có đáp án

  • 1217 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống: 415042 + 450237 = ………

Xem đáp án

Ta có:

+ Đặt tính thẳng hàng

+ Tính: Từ phải qua trái, hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục, hàng trăm cộng hàng trăm, hàng nghìn cộng hàng nghìn, hàng chục nghìn cộng hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn cộng hàng trăm nghìn.

Nên

+415402450237   865279

Vậy số cần điền là: 865279


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống: 3568 + 1256 = ……………

Xem đáp án

Ta có:

+ Đặt tính thẳng hàng

+ Tính: Từ phải qua trái, hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục, hàng trăm cộng hàng trăm và hàng nghìn cộng hàng nghìn.

Nên

+35681256   4824

 Vậy số cần điền là: 4824


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y: 270 + y = 851

Xem đáp án

Ta có:

270 + y = 851

y = 851 – 270

y = 581

Vậy ta chọn đáp án đúng là: y = 581

Chọn B

Lưu ý : Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y: y – 3541 = 68237

Xem đáp án

Ta có:

y – 3541 = 68237

y = 68237 + 3541

y = 71778

Vậy ta chọn đáp án đúng là: y = 71778

Chọn D

Lưu ý : Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Trang trại nhà Minh nuôi 2356 con gà, biết trang trại nhà Hà nuôi nhiều hơn 1895 con. Vậy cả hai trang trại nuôi được …………… con gà.

Xem đáp án

Tóm tắt:

Trang trại nhà Minh nuôi: 2356 con gà

Trang trại nhà Hà nuôi: nhiều hơn 1895 con gà

Cả hai trang trại nuôi: ... con gà?

Bài giải

Trang trại nhà Hà nuôi số con gà là:

2356 + 1895 = 4251 (con)

Hai trang trại nuôi số con gà là:

2356 + 4251 = 6607 (con)

Đáp số: 6607 con gà


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận