Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Luyện tập chung 3 có đáp án

  • 1122 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 112 × 318   ?   35616

Xem đáp án

Ta có:

112×31835616  ?  35616

Vậy ta chọn đáp án đúng là: " = " . Chọn C

Lưu ý : Muốn so sánh một phép tính với một số ta đi tính kết quả của phép tính đó rồi so sánh kết quả đó với số đã cho.


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 517 × 108   ?   55836

Xem đáp án

Ta có:

517×10855836  ?  55836

Vậy ta chọn đáp án đúng là: " = ". Chọn C

Lưu ý : Muốn so sánh một phép tính với một số ta đi tính kết quả của phép tính đó rồi so sánh kết quả đó với số đã cho.


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

82 × (153 – 96) = ............... × 153 – 82 × 96

Xem đáp án

Ta có: 82 × (153 – 96) = 82 × 153 – 82 × 96

Vậy số cần điền vào ô trống là: 82

Lưu ý : Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

15 × 12 × 6 = 6 × 15 × ...............

Xem đáp án

Ta có: 15 × 12 × 6 = 6 × 15 × 12

Vậy số cần điền vào ô trống là: 12

Lưu ý : Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 312 × 204   ?   63650

Xem đáp án

Ta có:

312×20463648  ?  63650

Mà 63648 < 63650

Nên 312 × 204 < 63650

Vậy ta chọn đáp án đúng là: " < ". Chọn B

Lưu ý : Muốn so sánh một phép tính với một số ta đi tính kết quả của phép tính đó rồi so sánh kết quả đó với số đã cho.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận