Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Phân số bằng nhau - Rút gọn phân số

  • 1186 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống: Rút gọn phân số sau: 210=......

Xem đáp án

Lưu ý :

+ Xét xem cả tử và mẫu số của phân số đã cho cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1

+ Sau đó chia cả tử số và mẫu số cho số tự nhiên đó

+ Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống: Rút gọn phân số sau: 46=........

Xem đáp án

Lưu ý :

+ Xét xem cả tử và mẫu số của phân số đã cho cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1

+ Sau đó chia cả tử số và mẫu số cho số tự nhiên đó

+ Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống: Rút gọn phân số sau: 148=7....

Xem đáp án

Lưu ý :

+ Xét xem cả tử và mẫu số của phân số đã cho cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1

+ Sau đó chia cả tử số và mẫu số cho số tự nhiên đó

+ Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận