Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Toán 4 Chương 4 Bài 1: Phép cộng phân số có đáp án

  • 1173 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 910?914

Xem đáp án

Khi so sánh hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

Vậy: 910>914. Chọn A


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 38?1

Xem đáp án

Khi so sánh phân số với 1, phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1

Vậy: 38<1. Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận