Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Phép nhân phân số có đáp án

  • 1209 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính bằng cách thuận tiện: 13×35×59=........

Xem đáp án

Ta có: 13×35×59=1×3×53×5×9=19

Vậy phân số cần tìm là: 19


Câu 2:

Thay dấu hỏi chấm bằng số thích hợp

Một tấm kính hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng 12m. Diện tích của tấm kính đó là ............... m2

Xem đáp án

Muốn tính diện tích tấm kính hình chữ nhật ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng có cùng đơn vị đo.

Bài giải:

Diện tích tấm kính hình chữ nhật là:

45×12=410=25m2

Đáp số: 25m2


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống: Tính : 49×23=........

Xem đáp án

Ta có:  49×23=4×29×3=827.

Vậy phân số cần tìm là: 827

Lưu ý : Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống: Tính: 47×25=........

Xem đáp án

Ta có:  47×25=4×27×5=835

Vậy phân số cần tìm là: 835

Lưu ý : Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận