Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Phép trừ phân số có đáp án

  • 1251 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống: Rút gọn rồi tính: 1220618=......

Xem đáp án

Ta có 1220618=3513=915515=9515=415

Vậy phân số cần tìm là: 415

Lưu ý : Muốn trừ hai phân số khác mẫu số,ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống: Rút gọn rồi tính: 18211227=........

Xem đáp án

Ta có 18211227=6749=54632863=542863=2663

Vậy phân số cần tìm là: 2663

Lưu ý : Muốn trừ hai phân số khác mẫu số,ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận