Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 11 Chủ đề 7: Nhật Bản có đáp án

  • 1280 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nhật Bản nằm ở khu vực nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Nhật Bản nằm trong khu vực hoạt động chủ yếu của loại gió nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Đảo nằm ở phía bắc Nhật Bản là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Nhận xét không đúng về đặc điểm tự nhiên Nhật Bản là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Khó khăn lớn nhất về đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Nhật Bản là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

p

11 tháng trước

phong đỗ

Bình luận


Bình luận

Lê Minh
23:40 - 23/03/2023

C phải là tăng chứ ạ?