Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 12 Chủ đề 3: Các dạng bài tập về dãy điện hóa kim loại và pin điện hóa có đáp án

  • 535 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 4:

Cho pin điện hóa

Cho pin điện hóa Vậy suất điện động của pin có giá trị là: (ảnh 1) biết
Cho pin điện hóa Vậy suất điện động của pin có giá trị là: (ảnh 2)

Vậy suất điện động của pin có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Ta có: E0pđh = E0Cu2+/Cu - E0Fe2+/Fe = 0,34 - (-0,44) = 0,78V


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận