Trắc nghiệm Công Dân 10 Bài 6 (có đáp án): Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

  • 4009 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phương án nào dưới đây đúng khi bàn về phủ định?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Phủ định là xóa bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó.

 


Câu 2:

Sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật được gọi là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.

 


Câu 3:

Sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới.

 


Câu 4:

Phương án nào dưới đây thuộc nội dung đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Phủ định biện chứng có hai đặc điểm cơ bản là tính khách quan và tính kế thừa.

 

 


Câu 5:

Các giống loài mới xuất hiện phủ định các giống loài cũ là kết quả của quá trình đấu tranh giữa di truyền và biến dị trong bản thân sinh vật tạo ra. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của phủ định biện chứng?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Sự phủ định là kết quả của quá trình giải quyết mâu thuẫn, nằm ngay trong bản thân sự vật, không phụ thuộc vào ý thức con người nên thể hiện tính khách quan.

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

phạm ngọc linh

Bình luận


Bình luận