Trắc nghiệm Công Dân Bài 1 (có đáp án): Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

  • 10084 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Triết học được hiểu là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Triết học là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vị trí con người trong thế giới đó.

 


Câu 2:

Đối tượng nghiên cứu của triệt học là những quy luật

Xem đáp án

Đối tượng nghiên cứu của triết học là những quy luật chung nhất, phổ biến nhất của tự nhiên, đời sống xã hội và lĩnh vực tư duy.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Phương án nào dưới đây là vai trò của triết học cho mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người?

Xem đáp án

Triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận chung cho mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Khái niệm nào sau đây chỉ toàn bộ những quan điểm, niềm tin định hướng hoạt động cho con người trong cuộc sống?

Xem đáp án

Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Nội dung vấn đề cơ bản của triết học gồm mấy mặt?

Xem đáp án

Nội dung vấn đề cơ bản của Triết học gồm hai mặt:

+ Mặt thứ nhất trả lời câu hỏi: Giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào?

+ Mặt thứ hai trả lời câu hỏi: Con người có nhận thức được thế giới khách quan hay không?

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Mai Thu Hà

T

7 tháng trước

Trần Quang Tuấn Kiệt

6 tháng trước

Đoàn Nguyễn Như Ngọc 10C1

N

5 tháng trước

Nguyễn Ngọc Bảo Phương

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
21:18 - 08/11/2021

Tem