Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật có đáp án

  • 5867 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Có mấy khổ giấy chính?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Vì đó là khổ A4 đến A0


Câu 2:

Tên các khổ giấy chính là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Trong các khổ giấy chính, khổ giấy có kích thước lớn nhất là:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Trên mỗi bản vẽ có:

Xem đáp án

Đáp án: C

Đây là yêu cầu bắt buộc của mỗi bản vẽ.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì lề trái là 20 mm, còn lại là 10 mm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận