Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh có đáp án

  • 2646 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Mặt tranh là:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Mặt phẳng tầm mắt là:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Đường chân trời là đường giao giữa:

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận