Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26 (có đáp án): Động cơ không đồng bộ ba pha (Mới nhất)

  • 313 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Động cơ không đồng bộ ba pha có:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Động cơ xoay chiều ba pha có tốc độ quay của roto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường dòng điện cấp cho động cơ được gọi là động cơ không đồng bộ ba pha.


Câu 2:

Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, đời sống, …


Câu 3:

Động cơ không đồng bộ ba pha có đặc điểm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Động cơ không đồng bộ ba pha có cấu tạo đơn giản, kích thước nhỏ gọn, vận hành đơn giản nên được sử dụng rộng rãi.


Câu 4:

Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha có mấy bộ phận chính?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha có 2 bộ phận chính: stato và roto.


Câu 5:

Phần tĩnh của động cơ không đồng bộ ba pha là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Roto là phần quay.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận