Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 2 có đáp án

  • 7213 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là:  

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Điểm A của vật thể có hình chiếu là điểm A’ trên mặt phẳng. Vậy A A’ gọi là:  

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Có những loại phép chiếu nào?  

Xem đáp án

Đáp án: D.

Có các loại phép chiếu là xuyên tâm, vuông góc và song song.


Câu 4:

Để vẽ các hình chiếu vuông góc, người ta sử dụng phép chiếu:  

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Để vẽ các hình biểu diễn 3 chiều, người ta sử dụng phép chiếu:  

Xem đáp án

Đáp án: C Vì phép chiếu song song và xuyên tâm dùng để vẽ hình biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kĩ thuật

Vì phép chiếu song song và xuyên tâm dùng để vẽ hình biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kĩ thuật


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Phương Mai

B

7 tháng trước

Bao Thy

Bình luận


Bình luận

khanglm1497
12:07 - 28/09/2021

tại sao có 5 thôi nani.

khanglm1497
12:08 - 28/09/2021

cái hình chiếu đúng là hình dạng gì nhỉ