Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 20 có đáp án

  • 2661 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Dụng cụ cầm tay đơn giản trong cơ khí được chia làm mấy loại?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là dụng cụ đo và kiểm tra, dụng cụ tháo lắp và kẹp chặt, dụng cụ gia công.


Câu 2:

Có mấy dụng cụ đo và kiểm tra?  

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là thước đo chiều dài, thước đo góc.


Câu 3:

Công dụng của thước cặp là:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Có mấy loại thước đo góc thường dùng?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là eke, ke vuông và thước đo góc vạn năng.


Câu 5:

Trong các dụng cụ sau, đâu là dụng cụ gia công:  

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì mỏ lết và kìm là công cụ tháo lắp và kẹp chặt, ke vuông là dụng cụ đo và kiểm tra.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

8 tháng trước

Kiệt Phạm

Bình luận


Bình luận