Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 21 có đáp án

  • 1478 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Công dụng của cưa tay là:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Cấu tạo của cưa tay gồm mấy bộ phận?  

Xem đáp án

Đáp án: C

Đó là khung cưa, vít điều chỉnh, chốt, lưỡi cưa, tay nắm.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tư thế đứng của người cưa?  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Có mấy quy định về an toàn khi cưa?  

Xem đáp án

Đáp án: C

Đó là quy định về kẹp vật, lưỡi cưa, quá trình cưa không dùng tay gạt mạt cưa.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về an toàn khi cưa?  

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì khi cưa gần đứt phải đẩy cưa nhẹ hơn và đỡ vật để không rơi vào chân


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận