Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 25 có đáp án

  • 2902 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Mối ghép cố định gồm mấy loại?  

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được.


Câu 2:

Mối ghép không tháo được gồm mấy loại?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là mối ghép bằng đinh tán và mối ghép bằng hàn.


Câu 3:

Đặc điểm mối ghép bằng đinh tán là:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Ứng dụng mối ghép bằng đinh tán:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Theo trạng thái nung nóng kim loại chỗ tiếp xúc, có mấy kiểu hàn?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là hàn nóng chảy, hàn áp lực, hàn thiếc.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hiếu Dolphin

good
T

1 năm trước

Thanh Hien

H

7 tháng trước

Hiếu Đi Dubaii

Bình luận


Bình luận