Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 27 có đáp án

  • 2308 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Mối ghép động có:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Khớp tịnh tiến có:  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Mọi điểm trên vật tịnh tiến có chuyển động:  

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Đối với khớp tịnh tiến, để giảm ma sát, người ta sẽ:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Cấu tạo khớp quay gồm mấy phần?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là ổ trục, bạc lót, trục.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận