Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 37 có đáp án

  • 2450 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Dựa vào nguyên lí biến đổi năng lượng, người ta phân đồ dùng điện ra thành mấy nhóm?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là đồ dùng điện loại điện – quang, điện – nhiệt, điện – cơ.


Câu 2:

Chức năng của nhóm đồ dùng điện loại điện – nhiệt là:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Đồ dùng điện loại điện – quang biến:  

Xem đáp án

Đáp án: A

Vì đồ dùng điện loại điện – nhiệt biến đổi điện năng thành nhiệt năng, đồ dùng điện loại điện – cơ biến đổi điện năng thành cơ năng.


Câu 4:

Đâu không phải chức năng của nhóm đồ dùng điện loại điện – cơ?  

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì chiếu sáng đường phố thuộc chức năng của nhóm đồ dùng điện loại điện – quang.


Câu 5:

Nhà sản xuất quy định các số liệu kĩ thuật để làm gì?  

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

6 tháng trước

Chinh Dương

Bình luận


Bình luận

Hany Hoàng
21:18 - 03/05/2021

hay