Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 42 có đáp án

  • 2778 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Bếp điện có mấy bộ phận chính?  

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là dây đốt nóng và thân bếp.


Câu 2:

Có mấy loại bếp điện?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là bếp điện kiểu hở và bếp điện kiểu kín.


Câu 3:

Số liệu kĩ thuật của bếp điện là:  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Lưu ý khi sử dụng bếp điện là:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Nồi cơm điện có mấy bộ phận chính?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là vỏ nồi, soong, dây đốt nóng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận