Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 44 có đáp án

  • 4381 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cấu tạo động cơ điện một pha gồm mấy bộ phận chính?  

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là stato và roto.


Câu 2:

Cấu tạo stato có:  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Cấu tạo roto gồm mấy phần?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là lõi thép và dây quấn.


Câu 4:

Số liệu kĩ thuật của động cơ điện một pha có:  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Ưu điểm của động cơ điện một pha là:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Anh The Cao
17:58 - 28/03/2022

Cho em thêm bài công nghệ bài 44 được không ạ. Tại em thấy ít quá

Toan Nguyen Khanh
06:33 - 18/04/2022

Ko iem

Anh The Cao
20:14 - 19/04/2022

Em mong khoahoc.vietjack làm việc lại với đội ngũ giáo viên. Vì em thấy giáo viên chưa trả lời mà học sinh đã nhanh nhảu trả lời rồi. Em thấy thế là không được. Mong khoahoc.vietjack xem lại ạ.

Anh The Cao
18:03 - 28/03/2022

Bởi em sắp thi rồi ạ

Anh The Cao
20:15 - 19/04/2022

Em mong khoahoc.vietjack làm việc lại với đội ngũ giáo viên. Vì em thấy giáo viên chưa trả lời mà học sinh đã nhanh nhảu trả lời rồi. Em thấy thế là không được. Mong khoahoc.vietjack xem lại ạ.