Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 51 có đáp án

  • 2470 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Để đóng – cắt mạch điện, người ta dùng:  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Để cung cấp điện cho các đồ dùng điện, người ta dùng:  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Để bảo vệ mạch điện, đồ dùng điện khi có sự cố, người ta dùng:  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Cấu tạo công tắc điện gồm mấy bộ phận?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là vỏ, cực động, cực tĩnh.


Câu 5:

Dựa vào số cực, người ta chia công tắc điện ra làm:  

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận