Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 55 có đáp án

  • 1765 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Người ta sử dụng kí hiệu trong các sơ đồ điện để biểu thị:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

“-” là kí hiệu của:  

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì kí hiệu cực dương là “+”, dây pha là “A-”, dây trung tính là “O-”.


Câu 4:

Sơ đồ điện được phân làm mấy loại?  

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp.


Câu 5:

Sơ đồ nguyên lí: 

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận