Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 58 có đáp án

  • 1610 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Thiết kế mạch điện gồm mấy nội dung?  

Xem đáp án

Đáp án: C

Đó là xác định nhu cầu sử dụng, đưa ra các phương án và chọn phương án thích hợp, xác định phần tử cần thiết, lắp thử và kiểm tra mạch.


Câu 2:

Thiết kế là công việc:  

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Đưa ra phương án mạch điện tức là:  

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận