Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 6 có đáp án

  • 4660 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn thị ngọc hà

T

6 tháng trước

TRẦN MINH THIÊN

Bình luận


Bình luận

jungkookthv.9597abcdfeghijj
05:46 - 15/11/2021

câu 6 sai đề ak