Trắc nghiệm Cường độ dòng điện có đáp án (Vận dụng cao)

  • 1199 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Một mạch điện gồm ampe kế mắc nối tiếp với một bóng đèn có cường độ định mức 1,55A. Đèn sẽ sáng bình thường khi ampe kế chỉ:

Xem đáp án

Đáp án C

Để đèn sáng bình thường ⇒ cường độ dòng điện trong mạch phải bằng với cường độ định mức của đèn

⇒ Số chỉ của ampe kế phải chỉ 1,55A


Câu 2:

Một mạch điện gồm ampe kế mắc nối tiếp với một bóng đèn có cường độ định mức 2A. Đèn sẽ sáng bình thường khi ampe kế chỉ:

Xem đáp án

Đáp án D

Để đèn sáng bình thường ⇒ cường độ dòng điện trong mạch phải bằng với cường độ định mức của đèn

⇒ Số chỉ của ampe kế phải chỉ 2A


Câu 3:

Chọn phương án sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

1mA=0,001A=103A1A=1000mA

Ta suy ra các phương án:

A, B, D – đúng

C – sai


Câu 4:

Chọn đáp số sai:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

1mA=0,001A=103A1A=1000mA

Ta suy ra các phương án:

A, B, C – đúng

D – sai


Câu 5:

Chọn đáp số đúng:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

1mA=0,001A=103A1A=1000mA

Ta suy ra:

+ 1,25A=1250mA+0,125A=125mA+125mA=0,125A+125mA=0,125A

⇒ A, B, D – sai

C – đúng


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thu Nguyen Hoai Anh

Bình luận


Bình luận